Bestill bane

Kjære medlemmer!

Appell om «skikk og bruk» på vore baner

  • Den som booker banen må spille selv. Timen kan ikke overlates til andre i eller utenfor egen familie.
  • Eventuell avbestilling dersom man blir forhindret fra å spille må gjøres så tidlig som mulig; fortrinnsvis minimum 24 timer før. I de tilfellene timer avbestilles (fremdeles litt for ofte dessverre) håper vi at dette skyldes uforutsette ting, og ikke at man har holdt av en banetime fordi man kanskje kan/vil spille.
  • Kun reelle bookinger er tillatt. Det er altså ikke tillatt å holde av banetimer i barns eller andres navn som ikke er reelle bookinger, for så å booke om disse timene til seg selv når man har benyttet egen time. Vi har dessverre sett tilfeller hvor reglene omgås på dette, noe vi synes er veldig illojalt ovenfor andre medlemmer.
  • Spillere som ikke har fritt spill avtale skal betale for å spille på timer booket av medlemmer med fritt spill avtale.

 

Vi ønsker dere alle en fortsatt god treningshøst

NYT Bane bookning er her

Samarbeidspartnere