Regler for lysanlegget 

Lysanlegget tennes med nøkkelen som ligger under trappen  opp til terrassen. Koden til nøkkellåsen fås ved henvendelse til adm@ktk.no

Lysanlegget er fra 2017 gratis å bruke som medlem eller ifm. løstime-booking. 
Det kan kun tennes på alle tre banene samtidig. 
Tidsuret er ikke veldig presist, så sett gjerne uret til mer tid enn det som skal brukes. For hvis lyset slukker, går det ca. 10 minutter før man kan tenne det igjen.

Hvis du tenner men ikke er den siste som går fra anlegget, SKAL andre kjenne reglene og kunne slå det av.
Den siste på banene SKAL slå lyset av rett etter bruk og legge nøkkelen tilbake under trappen.
Det skal skje senest kl. 23.00 av hensyn til naboene.

God fornøyelse

Samarbeidspartnere