Referater

Her kan du laste ned referater fra styremøter og juniorutvalgsmøter:

2018

2017:
Styret møtes ca. 8+ ganger i året, den 1. onsdag i måneden kl 1900 - 2100.

I 2017 hhv. 4.1., 1.2., 8.3., 3.5., 7.6,, 23.8., 11.10. og 6.12.

2016:

2015:

2014:

2013:

2012:

2011:


Juniorutvalg
Utvalget møtes ca. 6. gange i året; oftest hver 2. onsdag i partallsmåneder kl 1915 - 2045 (ferier unntatt) - uken etter styremøter om mulig.

2017:

2016:

Samarbeidspartnere