Utvalg

Klubbens utvalg, udspringer sig ofte fra styremedlemmer som er ledere. Utvalgene er baseret på frivillig arbeidskraft, og alle medlemmer er meget velkommen til at hjelpe til, skriv en mail til et utvalg hvis du ønsker at hjelpe til.

Sportsutvalg (info kommer)
Leder: 
Formål:

Spørgsmål til utvalget sendes på mail:

 

Juniorutvalg (foreldre)
Leder: (info kommer)
Formål
Juniorutvalget hjelper til med feedback ift. trening, turnering og sosial utvikling av klubben, og skal etterhvert overta selvstendig ansvar for konkrete 
oppgaver ifm. klubbens aktivitetsoversikt ifm. oppgaver, der krever voksenansvar.

Utvalget møtes opp til 4 ganger pr. år


Spørgsmål til utvalget sendes på mail: trener@ktk.no  (foreløbig)Juniorstyre (juniorer selv) 
Leder: (info kommer)
Formål:
Juniorstyret holder møter med sportslig leder René opp til 4 ganger i året og kommer med forslag til trenings- og turneringsforbedringer,
og til hvordan det sosiale miljø i klubben og mellem spillerne blir enda bedre.
Dessuten får deltakerne konkrete prosjektoppgaver i forhold til planlegging og arrangering av kommende junioraktiviteter som blant annet juleavsluttning, klubbmesterskap i doublekonge, treningsleir med overnatting, og Borgertoget.

Spørgsmål til utvalget sendes på mail: trener@ktk.no

 

Markedsutvalg
Leder: Øistein Wirak
Formål: 
Etablere gode langvarige samarbeidspartnere med mål om sammen 
utvikle KTK videre. Det være seg innenfor idrett, men også som en sosial 
utviklende arena for barn, unge, voksne og pensjonister.
Medlemmer i utvalget er per nå:
Øistein Wirak, Karolina Hogga og Jan Frode Ugland

Spørsmål rettes til marked@ktk.no

 

Trivselsutvalg
Leder:
 Camilla Christensen
Formål:
Å fremme et godt og inkluderende sosialt miljø i klubben, samt en hyggelig ramme i form av klubbhus/uteområde.
Vi har fremdeles ikke landet helt på oppgaver, men vi har i alle fall tatt på oss ansvar for sosialtennis og arrangering av sommerfest.
Vi bidrar ellers etter behov og i samarbeid med andre utvalg/trener etc. Vi bidrar også med innkjøp til klubbhus etc.
Medlemmer i utvalget er per nå:
Camilla Christensen, Charlotte, Camilla H, Kristin J, Per Hakon, Solveig og Anne.

Spørgsmål til utvalget sendes på mail til Camilla: camilla_baardsen@hotmail.com

 

Anleggsutvalg
Leder:
 Gunnar Sannæs
Gunnar er leder av utvalget og med hovedoppgave å sørge for at vi har ressurser til ulike oppgaver,
men Johannes Brekke er krumtappen på det tekniske, og Torkjel Farstad vår stabile utførende operatør.
Formål: 
Hovedoppgave å ta vare på anlegget og sørge for at det betjener god, trygg og rasjonell drift.
Vår og høstdugnad ivaretar vedlikeholdsoppgaver og tilrettelegging for sesong 

Løpende driftsoppgaver, rengjøring, rydding mm ivaretatt organisert av KTK administrasjon.

Spørgsmål til utvalget sendes på mail til Gunnar: Gunnar.sanness@gmail.com

Bilder

Samarbeidspartnere