Cardio Tennis

Fleksibelt Drop In-tilbud med betaling pr. deltakelse:

KTKs populere tilbud Cardio Tennis, hvor al trening foregår til musik, og med spiløvelser hvor bolden kjører konstant og med høj puls, fortsetter mandager 17-18 for gruppen av lettere/noe øvede, og de fleste fredager for både lettere/noe øvede og turneringsspillere (beste juniorer og seniorer; dvs. rankingherrer og top 10-rankingdamer).

Inndeling i grupper for nye skjer helst etter avtale med René på trener@ktk.no før første fremmøte.

Påmelding skjer i Senserio. Der er plass til max 7 deltakere pr. gruppe. 

Prisen er kr 100,- pr. time, og påmelding SKAL skje i Senserio senest 3 timer før timens start.

Samarbeidspartnere