Tenniskurs

Treningsplan for våren 2018 (postes her kort etter 11.12.:___)

Voksenkurs (Semesterkurs): 
Kursene ledes av René og Sverre Uldal (hjelpetrener). Voksenkurs arrangeres mandag og tirsdag kveld, begge dager kl 19-21 og fordelt på fire kursgrupper. 
Hvert kurs varer en klokketime, og det er plass til 10 deltakere per kurs. Tilsammen maks. 40 plasser på Voksenkurs. Det er normert 5 voksne påmeldte deltakere per bane. 
Kursene varer hele semesteret, og begynner i uke 2 og varer tom uke 25 (ingen kurs i vinterferien, påskeferien og på helligdager, se skoleruta) 

Styret i KTK har fastsatt et tak på 40 kursplasser for voksne. Dette for å imøtekomme behov for å sikre tilgjengeligheten på baner innendørs året gjennom. Man kan kun delta på en (1) fast ukentlig treningstime. Nytt for semesteret er at alle kurs kun foregår på bane 1 og 2. Vi tenker dette er med på å høyne kvaliteten på kursene. 

I tillegg kommer det flere fleksible tilbud som cardio-tennis og "pay and play" for ulike nivå. Timene er differensiert etter nivå, og er du i tvil om nivået ditt, så er det bare å spørre Renè på trener@ktk.no. Drop-in timene arrangeres uansett antall deltakere. (Ved kun 1 eller 2 deltakere belastes medlemmet dobbel pris da dette blir å anse som privattime.) 

Felles for alle kurs er at påmelding er via Senserio og dette er åpent for alle som er medlemmer i KTK. Førstemann til mølla! 
Semesterkurs skal være betalt på Senserio innen første trening. Hvis ikke risikerer man å miste kursplassen, og denne gjøres tilgjengelig for andre som måtte ønske faste kurs på hverdager i beste spilletid. 
Kurspåmeldingen åpner fredag 01 desember kl 1000, og påmeldingsperioden går fra 0112 kl 1000 og frem til 10 desember kl 2359, hvoretter kursplanen for kommende semester planlegges. 
Har man kun anledning til å delta på kurs "leilighetsvis" henviser vi til klubbens fleksible drop-in tilbud. 

Prisene for 1. semester vil være NOK 2250 (semesterkurs). 

Drop-in tilbud: 
Mandag, onsdag, torsdag og enkelte fredager- Alle drop-in timene synliggjøres i Senserio. 
Cardiotimer vil koste kr 100/gang 
Pay and Play vil koste kr 125/gang 
Barn/juniorkurs: 
Kursene ledes av René og juniortrenerene (alle sertifiserte NTF-trener 1) 
Nytt for semesteret er at alle kurs kun foregår på bane 1 og 2. Vi tenker dette er med på å høyne kvaliteten på kursene. 

Felles for alle kurs er at påmelding er via Senserio og dette er åpent for alle som er medlemmer i KTK. 
Semesterkurs skal være betalt på Senserio innen første trening. Hvis ikke risikerer man å miste kursplassen, og denne gjøres tilgjengelig for andre som måtte ønske faste kurs på hverdager i beste spilletid. 
Kurspåmeldingen åpner fredag 01 desember kl 1000, og påmeldingsperioden går fra 0112 kl 1000 og frem til 10 desember kl 2359 hvor kursplanen for kommende semester planlegges. 

Prisene for 1. semester 2018 vil være: 
Barn/juniorkurs 1 gang per uke: NOK 1680 
Barn/juniorkurs 2 ganger per uke: NOK 2730 
Barn/juniorkurs 3 ganger per uke (kun etter avtale med hovedtrener Renè (trener@ktk.no): NOK 3990 
Rød ball 1 gang per uke: NOK 1155 
Rød ball 2 ganger per uke: NOK 2000 

Felles for ALLE KURS er at ved skoleferier og offentlige helligdager vil det ikke arrangeres kurs.
Kursene følger således skoleruta: https://www.kristiansand.kommune.no/barnehage-og-skole/grunnskoler/Skoleruta/#skoleruta-2017-2018. 
 

Første kursdag er torsdag 04 januar og siste kursdag er fredag 22 juni. 

All kursdeltakelse i KTK forutsetter medlemskap. Medlemskap kommer i tillegg til kursavgift. Kjøpes under VARER i senserio. 

OBS.: Medlemskap for 2018 er først i senserio fra starten af januar 2018

Priserne er som vedtaget på ekstra ordinært årsmøde 30.11.2017

Familier     4.000,00
Senior       2.000,00
Studenter  1.000,00
Barn/junior   500.00

Fom 01 desember 2017 vil klubben være betjent til følgende tider: 
Mandag-torsdag kl 14-16 (Renè) og 
onsdager og torsdager kl 09-18 (Martin Skovgaard, ny administrativ stilling) 
Alle spørsmål i fht betaling, faktura og senserio kan rettes til adm@ktk.no (Martin)
og spørsmål knyttet til kursdeltakelse, nivå og sportslige forhold rettes til René på trener@ktk.no 
 

Samarbeidspartnere