02. mar. 2021

Oppdatering på gældende covid-19 restriktioner! 02/03/2021

VIKTIG INFO!

Jævnfør regjeringens og kommunes seneste anbefalinger og covid-19 restriktioner har styret i dag vedtaket følgende regler i KTK.

Disse træder i kraft fra 03/03/2021 og vil gjelde inntil nye regler blir offentligjort.

- Spill SKAL avsluttes senest 10 minutter før timen er oever og banen SKAL forlades senest 5 minutter før hel. Det er lov å komme på anlegget / banen tidligst 3 minutter før påbegyndt time. Det gjelder både organiserte treninger og uorganisert spill.

- Alle barne- og juniorkurs avholdes som normalt.

- Alle voksenkurs avlyses innendørs (foreløbigt til og med fredag 12/03/2021.

- Der settes opp erstatningskurs for voksne utendørs de kommende to helgene. Dere vil få mail fra meg om dette.

- For egenorganisert spill er det kun tillatt med singlespill - dette gjelder både innen- og utendørs.

- Garderober og klubbhus holdes stengt

NB! Alle disse reglene skal overholdes til punkt og prikke - regelbrudd vil medføre ytterligere innskrenkelser!

Som ellers i samfunnet er det særdeles viktig at vi tar gode smittevernshensyn i denne perioden:

Hold minimum to meters avstand til enhver tid.

- Bruk håndsprit ved ankomst, underveis og når du forlater anlegget.

- Unngå å berøre annet enn eget utstyr.

- Hold deg hjemme ved den minste mistanke om at du kan ha vært utsatt- eller har symptomer på smitte.

Jeg kan kontaktes på mail: jens@ktk.no dersom dere har spørgsmål.

Kristiansand 02/03/2021

Jens Gutierrez Skjødt

Administrativ Leder

Samarbeidspartnere