Privattimer for alle

Privattrenere:

Aljosa Nipic
KTKs hovedtrener. 

Kontaktes via epost: trener@ktk.no (In english)

  • - Pris for medlemmer: kr. 590,-
  • - Pris ikke-medlemmer: kr. 815,-


Jens Gutíerrez Skjødt
Administrativ Leder og trener i KTK
Jeg jobber til daglig som trener i KTK for både juniorer og voksne på alle niveauer.
Jeg har gennem 18 års erfaring og diverse kurs ved Dansk Tennisforbund opbygget mine kompetencer og færdigheder som trener

Kontaktes via epost: jens@ktk.no

  • Pris for medllemmer: kr. 500,-
  • Pris ikke-medlemmer: kr. 725,-

 

Timene inkluderer baller, evt utstyr for dem som ønsker dette.
 

Samarbeidspartnere