Tenniskurs høsten 2020

JUNIORKURS:

RØD BALL Alder 5-9 år 

 • Mottaksferdighet: Lære å komme seg i god posisjon for å treffe ballen riktig foran kroppen.
 • Regler: Lære å spille spillet så tidlig som mulig.
 • Teknisk ferdighet: Lære god basisteknikk på grunnslag, serve og volley for å kunne kontrollere ballen.
 • Koordinasjon: Lære seg enkle koordinative ferdigheter.
 • Balanse: Ha god kontroll på kroppen gjennom god holdning og balanse.
 • Innlæring: Barna spiller så mye som mulig med andre barn. Vi forsøker å unngå køer og venting.

  Påmelding: Tirsdag Torsdag

ORANSJE BALL Alder 7-11 år

 • Mottaksferdighet: Tidlig forberedelse. Begynner å lære seg å ta ballen tidligere, lærer seg effektive bevegelsesmønstre. Bruk av riktige fotstillinger i forskjellige spillesituasjoner.
 • Teknisk ferdighet: Kontrollert bruk av begge armer og mer fokus på effektiv bruk av hele kroppen i alle slag. Begynner å kontrollere ballen ved bruk av ulike typer spinn. Mye fokus på overhånds kastebevegelser for utvikling av serve. Riktig grep og balanse i serve. Fokus på volleyspill.
 • Motstander: Mer fokus på motspillers styrker og svakheter.
 • Innlæring: Barna spiller på mye som mulig med andre barn på en bane. Vi forsøker å unngå køer og venting.
 • Konkurranse: Klubben vil ha interne turneringer. I tillegg vil det bli arrangert turneringer på landsbasis. Fokus er på samhold, og turneringene skal være moro å være med på.

  Påmelding: Mandag/onsdag fredag

GRØNN BALL Alder 9-12 år

 • Teknisk ferdighet: Lære riktig bruk av lengde, spinn og høyde på ballen. Bruk ab riktige fotstillinger i forskjellige situasjoner. Jobber med forskjell på første- og andreserve. 
 • Taktisk: Jobber med å forstå hvilke spillesituasjoner (offensiv, defensiv eller nøytral) man befinner seg i og bruker riktig type slag og løsninger til riktig tid.
 • Koordinasjon: Effektiv bruk av kroppen i alle slag.
 • Innlæring: Barna spiller så mye som mulig med andre barn. Vi forsøker å unngå køer og venting,
 • Konkurranse: Klubben vil ha interne turneringer. I tillegg vil det bli arrangert turneringer på landsbasis. Fokus er på samhold, turneringene skal være moro å være med på, og man skal kunne møte spillere på samme nivå.

  Påmelding: Tirsdag/torsdag fredag

Samarbeidspartnere