Regler for lysanlegget 

Lysanlegget slås på med nøkkelen som ligger under trappen opp til terrassen.

Koden til nøkkellåsen fås ved henvendelse til post@ktk.no

Lysanlegget er gratis for alle medlemmer.
Tidsuret er ikke veldig presist, så sett gjerne uret til noe mer tid enn det som skal brukes. Dersom lyset slukker går det ca. 10 minutter før man kan tenne det igjen.
Sistemann som forlater banene skal skru av lysanlegget. Vi fyrer ikke for Lundskrågene!!

Lysanlegget skal slås av senest kl 2300 av hensyn til naboene.
 

Samarbeidspartnere