Bli medlem

Alle oppdaterte opplysninger om medlemskap finnes på KTK-Booking:

Som medlem i KTK kan du:

Ta gjerne kontakt med oss på post@ktk.no dersom det er noe du lurer på.

Samarbeidspartnere