Bli medlem

Alle oppdaterte opplysninger om medlemskap finnes på KTK-Booking:

Medlemskap 2021:
Som medlem av KTK kan du:

  • Fritt spille på klubbens utebaner fra ca primo april til ultimo oktober/primo november.
    Utebaner har flombelysning slik at disse kan disponeres helt til kl 2300.
  • Delta på kurs og trening i regi av KTK.
  • Delta på arrangementer, interne turneringer samt medlemsfester i regi av klubben.
  • Gunstige avtaler hos flere av klubbens samarbeidspartnere.

Alle bookinger gjøres gjennom KTK-Booking

Bedrifter/samarbeidspartnere: 
Ta kontakt med adm@ktk.no for fast avtale/øvrige forespørsler.

Samarbeidspartnere