Bli medlem

Alle oppdaterte opplysninger om medlemskap finnes på KTK-Booking:

Medlemskap 2020:
Som medlem av KTK kan du:

  • Fritt spille på klubbens utebaner fra ca primo april til ultimo oktober/primo november.
    Utebaner har flombelysning slik at disse kan disponeres helt til kl 2300.
  • Delta på kurs og trening i regi av KTK.
  • Delta på arrangementer, interne turneringer samt medlemsfester i regi av klubben.
  • Gunstige avtaler hos flere av klubbens samarbeidspartnere.

Medlemsavgift for 2020: 

  • Familier bosatt på samme adresse, maks to voksne  før  Kr 4.000,-  Nå kr 2.400,-
  • Senior medlem                                                            før  Kr 2.000,-  Nå kr 1.000,-
  • Studenter medlem kun fulltidsstudenter                     før  Kr 1.000,-  Nå kr 500,-
  • Barn/junior medlem til og med fylte 19 år                  før  Kr    500,-  Nå kr 250,-

Alle medlemskaper løper til og med 31.12.20

Bedrifter/samarbeidspartnere: 
Ta kontakt med adm@ktk.no for fast avtale/øvrige forespørsler.

Baneleie 2020:

Alle bookinger gjøres gjennom KTK-Booking

Pris på leie av bane/time 2020 (løstimer):

Baner/Tidspunkt / Pris
Medlemmer kan booke fritt i sommerperiode ( ca. 1.april til 1. november) på utebanene.
Utebaner

Mandag-torsdag kl. 07-16 og 22-23      Pris ikke-medlem kr 200,-
Mandag-torsdag kl. 16-22 (prime time) Pris ikke-medlem kr 300,-
Fredag-søndag   kl. 07-23                     Pris ikke-medlem kr 200,-

Baner/Tidspunkt / Pris
Innebaner (pris er total pris for banen)

Mandag-torsdag kl. 07-16 og 22-23       Pris-medlem kr 110,- / Pris ikke-medlem kr 350,-
Mandag-torsdag kl. 16-22 (prime time)  Pris-medlem kr 220,- / Pris ikke-medlem kr 450,-
Fredag-søndag   kl. 07-23                      Pris-medlem kr 110,- / Pris ikke-medlem kr 350,-


Fritt spill avtale (FSA): Kun for medlemmer. Pris i tillegg til medlemskap.

Gjelder alle tider og alle dager utenom prime-time (man-tors 16-22) i de periodene KTKs tenniskurs arrangeres. Dvs at medlemmer som har kjøpt FSA kan benytte FSA også i prime-time i ukene 8 (vinterferien), påskeferieuken, uke 26-33, uke 40 (høstferien) uke 52/53 (jule- og nyttårsferien).

NB! Liste over de medlemmer som har FSA vil henges opp i hallene. Ordinære medlemmer uten FSA må betale halv pris av baneleie ved spill med medlem som har FSA. Dette gjøres på VIPPS kode 105554 eller bookingsiden.

Juniormedlemskap + fritt-spill utenom prime-time    før kr. 1.875,00       nå kr 593,75,-
Studentmedlemskap + fritt-spill utenom prime-time   før kr. 3.500,00      nå kr 1.125,-
Seniormedlemskap + fritt-spill utenom prime-time     før kr. 5.500,00      nå kr 1.875,-
 

*Prime time= Mandag- torsdag kl 16-22

NB!
Booking av baner kan gjøres frem i tid, men ny booking på samme bruker kan ikke gjøres før foregående time har passert. 
Man skal spille på den banen man har booket på. Dvs at man ikke kan booke bane ute og gå inn og spille dersom det er ledig.


Medlemskontigent vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 30.11.17

Samarbeidspartnere