Bli medlem

Alle opdaterede oplysninger om medlemskaper findes på KTK-Booking:

Medlemskap 2019:
Som medlem av KTK kan du:

  • Fritt spille på klubbens utebaner fra ca primo april til ultimo oktober/primo november.
    Utebaner har flombelysning slik at disse kan disponeres helt til kl 2300.
  • Delta på kurs og trening i regi av KTK.
  • Delta på arrangementer, interne turneringer samt medlemsfester i regi av klubben.
  • Gunstige avtaler hos flere av klubbens samarbeidspartnere.

Medlemsavgift for 2019: 

  • Familier bosatt på samme adresse, maks to voksne Kr 4.000,- 
  • Senior medlem                                                           Kr 2.000,-
  • Studenter medlem kun fulltidsstudenter                     Kr 1.000,-
  • Barn/junior medlem til og med fylte 19 år                  Kr    500,-

Alle medlemskaper løber til og med 31.12.19
Pr. 1 marts, justeres medlemskapers priser til pro-rate, så kan du melde dig ind og betale en forhåndsmæssig pris med stadig "kun" til 31.12-19

Bedrifter/samarbeidspartnere: 
Ta kontakt med adm@ktk.no for fast avtale/øvrige forespørsler.

Baneleie 2019:

Alle bookinger gjøres gjennom KTK-Booking

Pris på leie av bane/time 2019 (løstimer):

Baner/Tidspunkt / Pris
Medlemmer kan booke fritt i sommerperiode ( ca. 1.april til 1. november) på utebanerne.
Utebaner

Mandag-torsdag kl. 07-16 og 22-23      Pris ikke-medlem kr 200,-
Mandag-torsdag kl. 16-22 (prime time) Pris ikke-medlem kr 300,-
Fredag-søndag   kl. 07-23                     Pris ikke-medlem kr 200,-

Baner/Tidspunkt / Pris
Innebaner (pris er total pris for banen)

Mandag-torsdag kl. 07-16 og 22-23       Pris-medlem kr 110,- / Pris ikke-medlem kr 350,-
Mandag-torsdag kl. 16-22 (prime time)  Pris-medlem kr 225,- / Pris ikke-medlem kr 450,-
Fredag-søndag   kl. 07-23                      Pris-medlem kr 110,- / Pris ikke-medlem kr 350,-


Fritt spill avtale 2019
(Gjelder fom 0101-3112, kun for enten Senior-, Studenter- eller Juniormedlemmer av KTK):
Engangskostnad for fritt innespill. Studenter og juniorer kan kun benytte avtalen utenom Prime-time*. Produktet kjøpes direkte i ktk-booking

Juniormedlemskap + fritt-spill utenom prime-time     kr. 1.250,00
Studentmedlemskap + fritt-spill utenom prime-time   kr. 2.750,00
Seniormedlemskap + fritt-spill utenom prime-time     kr. 4.500,00
Seniormedlemskap + fritt-spill alle tider                       kr. 6.000,00

*Prime time= Mandag- torsdag kl 16-22

NB!
Booking av baner kan gjøres frem i tid, men ny booking på samme bruker kan ikke gjøres før foregående time har passert. 
Man skal spille på den banen man har booket på. Dvs at man ikke kan booke bane ute og gå inn og spille dersom det er ledig.


Medlemskontigent vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 30.11.17

Ønsker du flere informationer om hvad klubben tilbyder er oversigten her

Samarbeidspartnere