Vedtekter og referater

Vedtekter

Last ned klubbens vedkter her

2024

2023


2022

2021

2020

2019


2018

2017:

2016:

2015:

2014:

2013:

2012:

2011:


Juniorutvalg
Utvalget møtes ca. 6. gange i året; oftest hver 2. onsdag i partallsmåneder kl 1915 - 2045 (ferier unntatt) - uken etter styremøter om mulig.

2017:

2016:

Samarbeidspartnere