Gjestespill

Dersom du ønsker spille uten å være medlem går du frem slik:

1) Lag ny bruker :  https://ktk-no.halbooking.dk/newlook/proc_opretkonto.asp

2) Book bane i halbooking

3) Priser utendørs kr 200 / innendørs fra kr 300

Samarbeidspartnere