Historikk

Kristiansand fikk Norges første tennisklubb i 1888.

Forhistorien er at noen av byens borgere hadde et opphold i England hvor de hadde fått en innføring i spillet. Spillet vekket begeistring, og denne begeistringen tok man med tilbake til Kristiansand. Initiativtaker til stiftelsen av klubben var frøken Conradi og grosserer Sigveland. Mye tyder på at i starten ble klubben drevet mer som en selskapsklubb enn en idrettsklubb. Etter hvert ble det opparbeidet en tennisbane i Banehaven og siden i Tresse.

Da turnhallen stod ferdig i 1902 ble den benyttet til innendørs trening. I starten bestod klubbens medlemmer blant annet av hjemmeværende kvinner fra byens mer velstående familier. Helt fra starten av ble de engelske skikkene for bekledning fulgt. Kvinner spilte i hvite skjørt, bluser og luer. Herrene i hvite pressede bukser og hvite skjorter. Tennis var fra første stund en idrett med stil.

I 1954 ble anlegget flyttet til nåværende lokalisering på Lund ved gamle Kristiansand stadion som en del av Idrettsparken hvor også KIF Friidrett har tilholdssted. Klubben bygde da tre utendørs grusbaner. Etter at Gimlehallen ble bygget I 1975 fikk klubben mulighet for innendørs trening. I 1980 utvidet man så med tre utendørs asfaltbaner slik at man hadde seks baner.

KTK overtok i 1994 en eldre overtrykkshall fra Nordstrand TK, populært kalt "boblehallen". Man fikk dermed for første gang mulighet for innendørs trening i egen regi på to av seks av baner. Et fantastisk løft for klubben.

I 2001 ble det lagt nytt kunstgress på fem av klubbens seks baner.

Boblehallen har etterhvert fått hard medfart, og 16 desember 2012 var det slutt. Etter mange vintre med iherdig innsats fra klubbens medlemmer maktet man ikke lenger å holde den oppe.

Klubben startet I 2010 en prosess med tanke på bygging av permanente haller, byggingen kom igang september 2012 og disse stod ferdige våren 2013. De tre nye hallene ble offisielt åpnet av byens varaordfører Jørgen Kristiansen 4 mai 2013. Klubben har selv finansiert disse, men etterhvert med god hjelp fra "Lille Cultiva" – et fond som støtter nye kulturanlegg i Kristiansand. Det gjør at fremtiden ser lys ut for KTK. Man går høsten 2013 igang med å bygge tre nye utendørs grusbaner samt helt nytt klubbhus og garderobeanlegg .

KTK ansatte høsten 2011 for første gang en heltidsansatt trener slik at man per idag driver utstrakt kursvirskomhet primært rettet mot barn og unge.

Klubben har per juli 2015 ca 150 medlemmer. Herrelaget spiller i 2 divisjon (Forbundsserien), mens damelaget spiller i den regionale 2. divisjon.

KTK feiret 125 år I 2013!

Aktuel utvikling:
Ved indgangen til 2016 var der ca. 160 medlemmer, men ultimo november 2016 er klubben vokset til ca. dobbelt størrelse, 333 medlemmer - fordelt på: Senior/ voksne 132, Barn/ junior 117, Familiemedlemskaper 49, Student 22
Ved indgangen til 2019 var vi ca. 440 medlemmer heraf 125 barn / Junior under 19 år.

Bilder

Samarbeidspartnere