Utvalg i KTK

UTVALGENE I KRISTIANSAND TENNISKLUBB

Her følger en oversikt over de forskjellige utvalgene i Kristiansand tennisklubb per i dag. Hvis du som medlem ønsker å være med og bygge KTK videre ta gjerne kontakt med lederen av et utvalg der du ønsker å bidra!

 

SPORTSLIG UTVALG

Leder: Svein Christian Wirak

 Andre medlemmer i utvalget: 

 • Kristin Jordal
 • Alan Hepburn

Ansvarsområde / oppgaver i tett samarbeid med administrativ leder

 • Utarbeide sportslig årshjul innen 01 nov. hvert år.
 • Utarbeide treningsplan innen 15/6 og 1/12
 • Arrangere seniorturneringer (markedsføre og gjennomføre) Palmesus, KM senior, KM double, evt. annen turnering for voksne, Regionsmesterskap. NM LAG innendørs??
 • Arrangere juniorturneringer (markedsføre og gjennomføre), KTKs sommerturnering, KM junior, evt. Regionsmesterskap. NM LAG innendørs
 • Divisjonslagene (overordnet ansvar)
 • Rankinglisten

 

JUNIORUTVALG

Leder: Gerard Van Ditshuizen

Andre medlemmer i utvalget:

 • Glenn Skare Pedersen
 • Linda Farstad
 • Kristin Natvig
 • Kine Fait

Ansvarsområde / oppgaver

 • Organisere Palmesus dugnad
 • Flaggheising 1. mai - tale v/Formann
 • ·Stimulere til 17. maideltakelse i Borgertoget blant juniorspillere. Trenere hjelper til med annonsering på treningene og deltar i toget
 • Kioskdrift under Kristiansand Sommercup junior turnering
 • Organisere sosialtennis for juniorer sammen med trener

 

MARKEDSUTVALG

Leder: Maren Frivold

Andre medlemmer i utvalget:

 • Øistein Wirak
 • Karolina Hogga
 • Jan Frode Ugland
 • Camilla Christensen

Ansvarsområde / oppgaver

 • Kartlegge nye potensielle sponsorer/samarbeidspartnere,
 • Løpende kontakt og oppfølging av eksisterende sponsorer/samarbeidspartnere..
 • Søknad om midler fra ulike fond/legater/stiftelse til klubben.

 

VETERAN- OG ANNLEGGSUTVALG

Ledere: Gunnar Sannæs og Odd Nordmo

Andre medlemmer i utvalget:

 • Vidar Lund

Ansvarsområde / oppgaver

 • Arrangere veterandouble på dagtid
 • Stimulere til økt aktivitet blant KTKs veteranmedlemmer
 • Hjelpe til med forefallende oppgaver som trengs av vedlikehold
 • Planlegge og arrangere vår- og høstdugnad.

 

TRIVSELSUTVALG

Ledere: Solveig Van Ditshuizen og Anne Aasbø

Andre medlemmer i utvalget:

 • Christine Hoyer-Sørensen
 • Rosie Lund

 • Liv Renstrøm

 • Wenche Becker Eriksen

 • Hedvig Engen

 • Renate Natvig

Ansvarsområde / oppgaver

 • Arrangere sosialtennis en gang pr. uke i skolens ferie på sommeren
 • Arrangere årlig klubbfest
 • Ansvar for kiosk på Palmesus Grand Prix
 • Pynte klubbhuset til advent

 

PROSJEKT ANLEGGSUTVIDELSE

Leder: Linn Thorsdal

Andre medlemmer i utvalget:

 • Øistein Wirak
 • Svein Christian Wirak
 • Svein Jonassen

Ansvarsområde / oppgaver

 • Tilrettelegge for mer tennis i KTK, inkludert padeltennis
 • Bestrebe en effektiv og fornuftig arealutnyttelse
 • Arbeide for en god og helhetlig løsning for både klubb, kommunen og naboer
 • Kommunikasjon og samarbeid med medlemmer, tennisforbundet, medier, kommune, entreprenører, bankforbindelse og andre interessenter

Samarbeidspartnere