15. mar. 2023

Årsmøte 22. mars 2023

Årsmøtet finner sted på Thon Hotell Parken onsdag 22. mars kl 19:

SAKSLISTE 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle klubbens årsberetning.
 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
  a. Det er ingen innkomne saker til behandling.
 7. Fastsette medlemskontingent for 2024.
 8. Vedta klubbens budsjett.
 9. Godkjenne klubbens organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
  a. Styrets leder, styrets nestleder, 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  b. Valgkomite med leder, medlem og ett varamedlem


Alle sakspapirene kan lastes ned her
 
Vedlegg

 • Årsberetning 2022
 • Årsregnskap 2022
 • Revisjonsberetning 2022
 • Forslag fra styret til medlemskontingenter 2024
 • Forslag fra styret til budsjett for 2023
 • Forslag fra styret til organisasjonsplan (uendret fra i fjor)
 • Valgkomite sin innstilling til valg av styret
 • Valgkomite sin innstilling til valg av valg komite

Samarbeidspartnere