12. feb. 2024

Årsmøtet 14. mars 2024

Kristiansand Tennisklubb avholder årsmøtet torsdag 14.03.24 kl.19.00 på Thon Hotel Parken.

Forslag til saker som skal behandles sendes til styret senest innen to uker før årsmøtet på post@ktk.no

Saksdokumenter vil gjøres tilgjengelig for medlemmer senest en uke før årsmøtet. 
Vi håper på et bredt oppmøte da vi ønsker å diskutere anleggsutvidelsen sett i lys av godkjent reguleringsplan. Hva vil klubben ?

Velkommen!

Mvh 
Styret i KTK 
 

Samarbeidspartnere