11. aug. 2022

Høstsemesteret og oppsett av kurs

Oppsett av høstsemesterets kurs. En liten statusrapport

Vi er nå i sluttfasen av få på plass høstsemesterets oppsett. Vi satser på å publisere i løpet av førstkommende helg. 

Alle de som som har meldt sin interesse av medlemmene, og noen nybegynnere er plassert på kurs med riktig nivå, så godt det lar seg gjøre, mht antall spillere på hvert kurs osv.

Når de som har meldt interesse for kurs blir plottet inn i bookingsystemet, vil det gå ut en mail til den enkelt med pris og instruksjoner om hvordan hvordan medlemmer skal betale inne i Halbooking.
De som ikke er medlemmer ennå vil få egen mail med hva de må gjøre for å bli medlem i KTK.

Med vennlig Hilsen

Vidar Sulland
Daglig Leder

Samarbeidspartnere