25. feb. 2022

Innkalling til årsmøte

Kristiansand Tennisklubb innkaller herved til årsmøte tirsdag 29. mars 2022 kl. 19:00. Årsmøtet vil bli avholdt på Hotel Norge.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt inn senest 2 uker før årsmøtet avholdes – dvs. senest innen tirsdag 15. mars 2022. Forslag sendes til post@ktk.no.

Fullstendig saksliste med saksdokumenter vil bli publisert senest en uke før årsmøtet.

(Etter at det ordinære årsmøtet er avholdt vil styret gi en orientering rundt status og forventet fremdrift vedrørende anleggsutvidelsen.)

Kristiansand, 22. februar 2022

Øistein A. Wirak
Styrets leder KTK

Samarbeidspartnere