12. mai. 2020

Innkalling til årsmøte

KTK innkaller til årsmøte tirsdag 9. juni 2020 kl 1900

Dette finner sted i dobbelthallen til Kristiansand Tennisklubb.
Forhåndspåmelding innen 7. juni kl 2000 er nødvendig for å sikre
1 meters avstand mellom maksimalt 50 deltagere.

Forslag som skal behandles må være sendt inn senest 2 uker før
årsmøtet - senest tirsdag 26. mai kl 1900.
Påmelding og forslag sendes til post@ktk.no.

Fullstendig saksliste med nødvendige saksdokumenter foreligger
senest en uke før årsmøtet.

Vi håper å se mange av klubbens medlemmer på årsmøtet. Sentrale temaer
skal på agendaen. Anleggsutvidelse i nær fremtid? Vi ønsker å høre
medlemmenes mening.

Mvh
Styret i KTK

Samarbeidspartnere