22. feb. 2021

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KRISTIANSAND TENNISKLUBB

Kristiansand Tennisklubb innkaller til årsmøte onsdag 24. mars 2021 kl. 19:00. (Sted/møteform vil bli bestemt på et senere tidspunkt.)

Forslag som skal behandles må være sendt inn senest 2 uker før årsmøtet avholdes – dvs. senest onsdag 10. mars kl. 19:00. Forslag sendes til post@ktk.no.

Fullstendig saksliste med saksdokumenter vil bli publisert senest en uke før årsmøtet.

Samarbeidspartnere