17. jun. 2020

KTK er blitt tildelt 200 000,- fra Sparebankstiftelsen SR-bank

Denne stiftelsen deler ut gaver til allmennyttige formål og gaven er gitt til utvidelsen av tennisanlegget vårt, som forhåpentligvis vil skje i nærmeste framtid. Denne gaven kommer godt med i dette prosjektet.

srstiftelsen.no

Samarbeidspartnere