22. apr. 2020

Nyhetsbrev April

Nyhetsbrev April

KURSAKTIVITET

Helsedirektoratet åpner nå for at idretten kan begynne å trene organisert igjen, så lenge smittevernsreglene opprettholdes.
KTK vil med det gjenoppstarte tenniskurs både for voksne og juniorer fra og med mandag 20. april. Her vil vi innføre sterke smittevernstiltak basert på Helsedirektoratets og NTFs anbefalinger.

Vi ber om at alle leser nøye gjennom reglene før kursstart.

 • Maksimalt fire spillere og én trener per gruppe
 • Det skal til en hver tid være 2 meters avstand til hverandre
 • Ikke berør tennisball eller annet felles utstyr
 • Kun friske, symptomfrie personer har adgang. Dette gjelder også om man bare er ”litt snufsete”.
 • Foreldre slipper av barna utenfor anlegget, og har ikke tilgang til tribuner/tilskuerbenker
 • Ingen er tillatt inn på banen før kurset starter hver hele time
 • All kursaktivitet stoppes og banen forlates 10 minutter før hel time
 • God håndvask før ankomst forventes

Disse reglene tar vi svært alvorlig, og brudd kan føre til at deltakere blir sendt hjem fra trening.
Vi gjør også oppmerksom på at det kan komme endringere i reglene basert på ny informasjon fra helsemyndighetene.

I tillegg til reglene gjør vi oppmerksom på følgende endringer:

 • Juniorkurs vil bli holdt utendørs. Ved mye regn kan treninger bli avlyst.
 • Garderober og klubbhus holdes stengt, HC-toalett er åpent.
 • Treninger kan bli avlyst om trenere opplever nedsatt allmenntilstand.


SKIKK OG BRUK VEDRØRENDE BOOKING OG ANNET
 

Misbruk av booking:

 • Vi har fremdeles alt for mange avbestillinger av banetimer. Man skal ikke booke timer for å sikre seg i tilfelle man ønsker/kan spille. Dersom man må avbestille time samme dag som man skulle spilt pga. sykdom eller annet skal det opplyses om «ledig time» i Facebook-gruppen «Finn spillepartner».
 • Vi har i det siste dessverre igjen sett eksempler på at enkelte holder av timer i andres navn, for så å senere å endre bookingen til eget eller annet navn for å spille selv. Dette er selvfølgelig IKKE tillatt.

Pristillegg dersom man skal spille med noen som ikke er medlem eller ikke har like bookingrettigheter:

 • Dersom man skal spille med noen som ikke er medlem skal det betales et tillegg på kr 150,- pr. gjestespiller.
 • Dersom man selv har «Fritt spill avtale» og skal spille med et medlem uten fritt spill avtale skal det betales et tillegg på kr 55,-.
 • Disse tilleggene betales enten via hallbooking (under «Medlemskap») eller via Vipps. Den som har booket banen er ansvarlig for at tillegg blir betalt.
 • Dersom man har noen som vurderer å bli medlem er det selvfølgelig greit med en prøvetime - kontakt da adm@ktk.no på forhånd.

 

Skotøy samt skifte av dette:

Det skal kun brukes helt rene «non-marking» innendørssko i hallene. Skifte av sko skal skje i skiftesone inne i hallen, ikke i bilen eller hjemme, slik at man unngår å dra med seg grus og annet inn på banene som kan skade disse.

Vi vil gå i gang med kontroller på banen for å se til at ovenstående punkter overholdes.

 

ÅRSMØTET 2020

Årsmøtet som skulle vært 31. mars ble som kjent utsatt på grunn av situasjonen knyttet til koronaviruset. NIF har gitt ny frist om å avholde årsmøte innen 15. juni. Det vil komme en ny innkalling så snart det blir avgjort når det er ansvarlig å gjennomføre årsmøtet.

 

REFERATER FRA STYREMØTER

Referater fra styremøter ligger nå ute på KTK sine hjemmesider under: https://www.ktk.no/omklubben/Vedtekter_og_referater

Samarbeidspartnere