06. des. 2019

Nyhetsbrev desember 2019

Ved overgangen til nytt år er det mye som skjer i KTK, og vi sender derfor ut en oppdatering i forhold til de mest aktuelle sakene.

Administrativt:
Vår administrative leder Karianne er for tiden 80% sykemeldt, og med mange gjøremål rundt hjørnet, er vi glade for at noen av klubbens medlemmer har takket ja til å bistå klubben med å sikre driften inntil videre. Kristin Jordal vil betjene henvendelser til klubbens mailadresse adm@ktk.no samt at hun får bistand av Markus Furuborg på oppgaver knyttet til vårt bookingsystem. Alle mail og henvendelser vil bli besvart og håndtert, men det kan forventes noe behandlingstid da dette arbeidet kommer i tillegg til annet arbeid. Disse understøttes igjen av et aktivt styre og andre støttespillere.

Kursaktivitet:
Ved overgangen til nytt år starter et nytt kurssemester. For å kunne delta på kurs i vårsemesteret må man registrere sitt ønske via bookingsiden innen søndag 1512.Hovedtrener og klubben ønsker å kartlegge medlemmenes ønsker og anledning i fht å delta på kurs til ulike tider. Vi vil innen mandag 0912 opprette kartlegging i fht deltakelse på voksenkurs på disse tidene:

a) Primetime (mandag-torsdag kveld)
b) Formiddag ukedag
c) Helg

Man melder seg da på det tidspunktet man kunne tenke seg å delta på kurs i, og påmeldingen er ikke forpliktende, ei heller noen garanti fra klubben om at man får plass. Vi ønsker å kartlegge muligheter for ulike kurstilbud, og tenker dette kan være en hensiktsmessig måte å gjøre dette på. Kurs opprettes ut ifra flere hensyn som plasskapasitet, nivå/sammensetning trenerressurser og ønsker/tilbakemeldinger fra medlemmene.

NB! Melding på klubbens facebookside når «påmelding til kartlegging av kurs» i halbooking er klar.

Selve kursene håper vi å få lagt ut så fort som mulig etter at medlemmene har registrert sitt ønske om kursdeltakelse. 

NB! For å kunne delta på kurs MÅ man ha registrert sitt ønske på bookingsiden innen søndag 1512.


Spillerett/Endring i Fritt-spill avtalen:
Vi viser til tidligere utsendte mail om endringer i Fritt spill avtalen (FSA). Endringen er en justering av den ordningen som har vært i 2019, og er ikke en endring i selve medlemskapet. Formålet med endringen er sammensatt, men overordnet er det et tiltak rettet mot tilgjengeligheten på våre innebaner i den tiden hvor kapasiteten er mest begrenset, kall det gjerne «rush-tid» og «rush-tidsavgift». Vi håper at tiltaket fører til at flere av våre medlemmer får tilgang på banene i prime-time, samt at vi får en kultur hvor flere går sammen om å spille på samme bane når kapasiteten er som minst.

Fritt spill avtalen tegnes i halbooking, og rabatterte priser er tilgjengelig den første tiden. Vi håper at mange av våre medlemmer tegner Fritt-spill avtalen, som for øvrig gjelder til alle tider (også i prime-time) de ukene det ikke arrangeres ordinære semesterkurs (dvs uke 1, 8 påskerferie, sommerferie, høstferie, uke 52).

Tidspunkt for åpning av salg og rabattperiode offentliggjøres på klubbens hjemme- og facebookside.


Turneringer:
Klubbmesterskap for juniorer lørdag 07 og søndag 08 desember:
I morgen og søndag spilles det årlige klubbemesterskapet for juniorer. Det spilles og konkurreres i de ulike ballfargene, og spillerne deltar i den fargen de trener med. Det er ikke kjønnsinndeling, og det spilles med hovedtablå og B-tablå. Møt opp fra lørdag kl 10 (de yngste) og grønn og gul ball fra lørdag hhv kl 12 (grønn) og 1430 (gul), med sluttspill søndag. Pizza til spillerne lørdagen. Takk til Hege Aulin og Aljosa som drar dette i gang!

Romjulsturneringen lørdag 28 desember fra kl 10:
Sportslig utvalg har påtatt seg arrangøransvaret for en av klubbens mest prestisjefylte turneringer, Romjulsturneringen! Hvem stikker av med seieren i årets turnering? Turneringen hvor alle kan slå alle! Det spilles korte kamper og deles inn etter nivå. Maks 32 deltakere, alt avgjøres på en dag. Kaffe og julekaker, selvbetjening, i klubbhuset. Håper vi ses!

Det vil som vanlig bli slik at det spilles korte kamper (antakelig ett Fast4 set), og alle vil være garantert minst tre kamper.

NB! 32 plasser totalt – førstemann til mølla! Påmeldingsfrist 25.12 kl. 23:59.

Påmelding i halbooking innen 251219 kl 2359.


KTK´s årlige klubbfest lørdag 18. januar kl 19.00
Vi ønsker velkommen til årets klubbfest for de voksne medlemmene i Kristiansand tennisklubb. Dette har blitt en hyggelig og gøy tradisjon, og vi håper at både nye og gamle medlemmer tar turen denne kvelden! Festen foregår i KIF-huset, det gule nabobygget til tennishallene. Menyen består av tapas, og det vil også bli servert kake og kaffe + div snacks. Prisen inkluderer velkomstdrikk og mineralvann, og man tar ellers med den drikken man ønsker selv. Etter maten blir det underholdning, musikk og dans ut i de sene nattetimer.

Pent antrekk.

Rask påmelding belønnes også i år: Pris frem til 19. desember: kr 390,- Pris fra 20. desember frem til 10. januar: kr 450,-
Siste påmeldingsfrist 10. januar

Meld deg på her: 

Med vennlig hilsen
Øistein og Charlotte

Samarbeidspartnere