05. apr. 2021

REDEGJØRELSE FRA ANLEGGSKOMITEEN

Trykk her for å laste ned redegjørelse fra Anleggskomiteèn vedrørende utvidet bakgrunnsinformasjon for årsmøtevedtaket fra 28.11.2020.

Mvh,

Anleggskomiteèn ved Linn, Øistein, Christian og Svein.

Samarbeidspartnere