28. feb. 2022

«RESTBANETIMER»

«RESTBANETIMER»

Som en prøveordning vil det fra nå av være mulig å booke en «restbanetime» selv om man allerede har en «levende» booking. Definisjonen på en «restbanetime» er en bane som er ledig inntil 999 minutter frem i tid. Dvs. at selv om man allerede har en «levende» booking, kan man booke ytterligere en time til dersom den siste bookingen er mindre enn 999 minutter timer frem i tid.

Vi prøver dette fordi vi har en del banetimer som står ledig, både i og utenfor prime-time, og ønsker at anlegget benyttes mest mulig. Det skjer dessverre fremdeles også at enkelte avbooker baner i siste liten. Denne ordningen vil også gi større mulighet for at andre kan benytte slike timer.

Ta kontakt med oss på post@ktk.no dersom det er spørsmål til dette.

Samarbeidspartnere