02. jun. 2020

Saksliste til årsmøte 2020 - 9. juni kl 19:00

Årsmøtet finner sted i dobbelthallen til Kristiansand Tennisklubb 9. juni kl 19:00. Forhåndspåmelding til post@ktk.no innen 7. juni kl 20:00 er nødvendig for å sikre 1 meters avstand mellom maksimalt 50 deltagere.

Saksliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle klubbens årsberetning.
 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
  - Forslag til kontingentsatser for 2021 og andre priser for 2020 og 2021. (Matrise med forslag til priser vedlagt)
  - Forslag fra styret vedrørende utredningsarbeid/behovsanalyse for eventuell utvidelse av banefasiliteter og andre fasiliteter. 
 7. Fastsette medlemskontingent. 
 8. Vedta klubbens budsjett. 
 9. Godkjenne klubbens organisasjonsplan. 
 10. Foreta følgende valg:
  - Leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer (valgkomiteens innstilling er vedlagt)
  - Valgkomite med leder, medlem og ett varamedlem (innstilling vedlagt)

Etter at det formelle årsmøtet er avsluttet har vi følgende presentasjoner:

 • Premieutdeling klubbmesterskap 2019
 • Diskusjon/ideutveksling rundt potensiell anleggsutvidelse og dets eventuelle innhold

Kristiansand, 2.6.2020
Styret i Kristiansand Tennisklubb


Alle sakspapirene kan lastes ned samlet her

Eller hver for seg her:

Samarbeidspartnere